Voľné pracovné miesta, kariéra

Cieľom personálneho manažmentu je zabezpečiť primeraný počet zamestnancov vhodnej štruktúry a optimálne využitie kvalít zamestnancov. Spoločnosť monitoruje požiadavky na obsadenie pracovných miest a volí vhodný spôsob výberu zamestnancov. Voľné pracovné pozície sú prednostne obsadzované kmeňovými zamestnancami, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady alebo sú rekvalifikovaní na výkon novej profesie. Uchádzačom o prijatie do pracovného pomeru ponúkame prácu v stabilnej spoločnosti, perspektívne profesionálne uplatnenie, možnosť odborného a profesijného rastu, zaujímavé finančné ohodnotenie, pravidelné vyplácanie mzdy, ochranné pracovné pomôcky a nadštandardný sociálny program.


Súhlas na základe:

  • IDO §19 a 20 Uchádzači o zamestnanie

  • Voľné pracovné pozície: