Výrobky pre čiernu metalurgiu

Oceliarenský priemysel je najväčším spotrebiteľom zásaditých žiaruvzdorných výrobkov. Výrobný sortiment spoločnosti SLOVMAG, a.s. Lubeník pre tento sektor zahŕňa rad magnéziových, magnéziovo-chromitých a magnéziovo-uhlíkových tvarovaných výrobkov - stavív. Podľa potrieb sú stavivá dopĺňané netvarovanými výrobkami - dusacími, torkrétovacími, zásypovými hmotami, opravárenskými hmotami a maltami. Výrobky sa aplikujú v trvalých aj pracovných výmurovkách kyslíkových konvertorov, elektrických oblúkových pecí, liacich paniev a nádob panvovej metalurgie.

Pre ďalšie informácie kontaktujte marketingové oddelenie.Vybrané sortimenty stavív:

SLI
Tvarovaný magnéziový výrobok na báze prírodnej železitej magnézie.

SLID
Tvarovaný magnéziový výrobok na báze prírodnej železitej magnézie.

SLIH
Tvarovaný vysokohutný magnéziový výrobok na báze prírodnej železitej magnézie.

SLIIIKDT
Tvarovaný magnéziovo-chromitý výrobok s priamou väzbou so zvýšenou odolnosťou proti účinkom pecnej atmosféry.

SFG
Tvarovaný magnéziovo-chromitý výrobok na báze elektrotavaného MCr spinelu.

SMAG R10F9
Tvarovaný magnéziovo-uhlíkový výrobok na báze tavenej magnézie, s prídavkom prírodného grafitu, s chemickou (živicovou) väzbou.

SMAG R12F7A
Tvarovaný magnéziovo-uhlíkový výrobok na báze tavenej magnézie, prírodného vločkového grafitu, s chemickou (živicovou) väzbou
a s antioxidantom.

Nové sortimenty stavív viazané Carboresom:

SMAG C10F9
Tvarovaný magnéziovo-uhlíkový výrobok na báze tavenej magnézie,prírodného vločkového grafitu, s Carboresovou väzbou.

SMAG C14F1A
Tvarovaný magnéziovo-uhlíkový výrobok na báze vysokokvalitnej veľkokryštalickej tavenej magnézie, prírodného vločkového grafitu,
s Carborezovou väzbou a s antioxidantom..

SMAG C5A15SF24
Tvarovaný magnéziovo-alumino-uhlíkový výrobok na báze tavenej a mŕtvopálenej magnézie, prírodného vločkového grafitu,
s Carboresovou väzbou.

Vybrané netvarované výrobky:

REGUNIT TC60
Bázický netvarovaný torkrétovací výrobok vyrobený na báze slinutej prírodnej magnézie.

REFRAMIT PC70
Bázický netvarovaný suchý ubíjací výrobok vyrobený na báze železitej slinutej magnézie so zvýšeným obsahom CaO.

REFIX MCZ30
Bázický netvarovaný výrobok - murovacia malta vyrobená na báze nízkoželezitej magnézie.


TROSKOTVORNÉ PRÍSADY

Hospodárnosť výroby ocele závisí aj od odolnosti žiaruvzdornej výmurovky, ktorá podlieha nielen mechanickým a tepelným
zaťaženiam, ale aj agresívnemu pôsobeniu trosky. Predpokladá sa, že chemické opotrebenie výmurovky predstavuje približne
70 % celkového podielu opotrebenia výmurovky.

FLUXMAG F
Zásaditá prísada slúžiaca na úpravu chemického zloženia oceliarenských trosiek. Používanie technológie s prídavkom FLUXMAG F
umožňuje znížiť nepriaznivý vplyv taveniny na výmurovku elektrických oblúkových pecí a liacich paniev počas procesov tavenia.Vybrané referencie

Rakúsko: MAGNOLITHE GmbH., St. Lorenzen
VOESTALPINE STAHL GmbH., Linz
Slovensko: ŽELEZIARNE Podbrezová
Česko: LIBERTY Ostrava a.s.
EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s., Ostrava
VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s., Vítkovice
POLDI HÜTTE s.r.o., Kladno
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., Třinec
ČKD KUTNÁ HORA, a.s., Kutná Hora
SCB FOUNDRY, a.s., České Budějovice
Nemecko: HűTTENWERKE KRUPP MANNESMANN GmbH.
THYSSENKRUPP STEEL A.G.
Taliansko: THYSSENKRUPP TERNI, Terni
USA: NORTH AMERICAN REFRACTORIES