Obchodno-technický servis

SLOVMAG, a.s. Lubeník kladie dôraz na spokojnosť zákazníka, riešenie jeho potrieb v oblasti žiaruvzdorných materiálov. Dosahovanie cieľov v tejto oblasti je zabezpečené prostredníctvom nasledovných činností:

  • návrh kvalitatívnej voľby žiaruvzdorného materiálu a tvarovej výmurovky tepelných agregátov,
  • spracovanie technickej dokumentácie výmuroviek,
  • technický dozor pri zabudovaní stavív,
  • spolupráca pri technologickom nábehu tepelného agregátu.