Ťažbou magnezitu a jeho spracovaním sa získava slinutá magnézia, ktorá je základom pre výrobu tvarovaných a netvarovaných bázických žiaruvzdorných výrobkov. Tieto výrobky sa používajú na zhotovenie výmuroviek tepelných agregátov predovšetkým vo výrobe ocele, farebných kovov, cementu a vápna. Uplatňujú sa aj ako teplonosné jadrá elektrických akumulačných výhrevných telies a tiež ako zdroj horčíka v poľnohospodárstve.

Uspokojovanie potrieb a požiadaviek zákazníka je založené na vyše 60-ročnej tradícii výroby a množstve skúseností. Samozrejmosťou je flexibilita pri spĺňaní špecifických požiadaviek zákazníka a kompletný technický servis. Výsledky výskumu a vývoja umožňujú neustále zvyšovanie životnosti výmuroviek a tým znižovanie nákladov zákazníka na ich nákup. Veľký dôraz je kladený na ochranu životného a pracovného prostredia v procese výroby a aj pri aplikácii výrobkov.